Tel formundaki herhangi bir metalin sıcaklık ve basınç yardımıyla ergimiş ve, hızlandırılmış metal damlacıkları haline getirilerek kaplanması (thermal spray) istenen bir yüzeye tatbik edilmesi ve yüzeyde yoğun koruyucu bir tabakanın oluşturulmasıdır.

Çinko bu yöntemle kaplandığında, çelikte uzun dönem korozyondan (corrosion) koruma performansını galvanik etkiyle sağladığı gibi çinko/çelik yüzeyinde oluşan korozyon ürünleri de koruyucu etkiye sahiptir. Çinko demire göre daha düşük oksidasyon potansiyeline sahip olduğundan tercihli olarak korozyona uğrayarak çeliğin paslanmasını önler.

Ayrıca katodik koruma sağlayarak çinko filminde oluşabilecek süreksizliklerde yapıyı korozyondan korur.Hem ark hem de alevle metalizasyonla elde edilen kaplamanın yoğunluğu partiküllerin hızına ve kaplanacak yüzeye olan mesafeye bağlıdır.