Kalite Politikamız

CTS Metal, müşterilerinin kalite beklentilerini ve ihtiyaçlarını derinden algılayan, değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerini bu doğrultuda sürekli geliştiren öncü sanayii şirketi olmayı hedefler.

Bu amaçla,

  • İnsan merkezli bir yaklaşımla çalışanlarını geliştirir, yapılan her etkinlikte kalite şuuru ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan şirket kültürünü benimser.
  • Tüm değer zincirindeki standartların dünya ölçeğinde olması için rekabetçilik hedefiyle sürekli gelişim sağlar.
  • Şirket prensiplerine ve kurumsal kimliğe bağlı hareket ederek Kalite Yönetim Sistemini ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.
  • Tüm partnerleriyle birlikte, sosyal sorumluluğun gereklerini yerine getirir ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını destekleyecek şekilde üretimini gerçekleştirir..
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımıyla tüm birimlerde üretim hedeflerine ulaşılmasını, verimliliğin artırılmasını, sektörlerine ait teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesini ve uygulanmasını sağlar.
  • Tüm çalışanlarının yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için eğitime ve ekip çalışmasına ​önem verir.